Korszerű Kereskedelemért Alapítvány

Korszerű Kereskedelemért Alapítvány kuratóriuma és ügyvezetése nevében tisztelettel köszöntjük az olvasót.

Alapítványunk a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán működő közhasznú alapítvány, amelynek fő célja az egyetemi hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének, nemzetközi- és hazai ismeretszerzési lehetőségeinek, szakmai gyakorlatának anyagi támogatása, külföldi tanulmányútjai pénzügyi feltételeinek megteremtése, nyelvtanulási lehetőségeinek elősegítése.

Az alapítvány anyagi támogatását pályázati úton lehet elnyerni, a pályázati célrendszerben megfogalmazott tevékenységek várható költségeihez való hozzájárulással a saját források kiegészítése révén. A pályázatokról a döntően külső szakemberekből álló kuratórium dönt.

A hallgatóink a szakmai gyakorlatuk idejére - meghatározott feltételek mellett - ösztöndíjat kaphatnak az alapítványtól.

Az alapítvány által nyújtott támogatásokhoz a fedezetet a több mint 20 millió forintos alapítványi törzstőke hozamai biztosítják. A törzstőke további növekedése két forrásból biztosítható: az SZJA 1 százalékának alapítványunk javára történő felajánlásából - adószámunk: 19216502-1-16 -, valamint a vállalkozók, egyéni vállalkozások, magánszemélyek pénzbeli és nem pénzbeli támogatásaiból. (bankszámlaszám: 10404508-45010235-00000000)

Bízunk abban, hogy a 27 éve stabilan működő alapítványunk - anyagiakban tovább gyarapodva - a jövőben is az alapító okiratban meghatározott célok megvalósításáért eredményesen tud tevékenykedni.

Kuizs János
a kuratorium elnöke

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 12. 12:50