Egészségügyi menedzser mesterszak

Az egészségügyi menedzser mesterképzést azoknak ajánljuk, akik átfogó egészségügyi ismereteket kívánnak szerezni az egészségügyi rendszerek és intézmények vezetésében annak érdekében, hogy kompetens egészségügyi vezetőkké váljanak.

Szak neve: Egészségügyi menedzser mesterképzési szak (MSc)

Szerezhető szakképzettség: Okleveles egészségügyi menedzser

Képzési idő:4 félév

Képzési forma: Államilag finanszírozott, teljes idejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Képzési cél: A szak célja olyan egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi gazdasági-társadalmi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer makro- és mikroszinten való vezetési feladatainak ellátására és szakértői kompetenciákkal rendelkeznek. Cél az egészségügy számára átfogó ismeretekkel rendelkező kompetens szakemberek, vezetők képzése, kiemelt cél az egészségügy területén a rendszerben való gondolkodás alapján a döntéshozatali kompetenciák fejlesztése.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

A jelentkezéshez javasolt szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok területéről.

Meghatározott kreditek (15 kredit) teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 a sporttudomány, az informatika, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a molekuláris bionika mérnöki, a hitéleti képzések közül az egyházi, felekezeti közösségszervező, a felekezeti szociális munkás alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

a meghatározott kreditek teljesítésénél megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltétele:a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből,egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

Felvi.hu - Egyetemek főiskolák - DE - DE-GTK - egészségügyi menedzser (Szolnok)

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 14. 09:04